Största vinsten 2020 + 76 790 kr V64 17/1

Andelar